ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินเชิงประจักษ์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.40 น. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ สุวรรณมาโจ นางสาวทิพวรรณ โยลัย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ โครงงานคุณธรรมวิถีพุทธชั้นน้ำ รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับการประเมินออนไลน์ ผ่านโปรแกรม line ซึ่งมีคณะกรรมการ 4 ท่านประกอบด้วย 1.พระปลัดณรงค์เดช อธิมุตฺ,ดร 2.พระปลัดธนกฤต ปิยวฑฺฒโน 3.ดร.อัจฉรา คหินทพงศ์ 4.ศน.ฉลุไล วงษ์ประชุม ทางโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,12:11   อ่าน 89 ครั้ง