ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา2564
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ นำโดยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปได้เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อใด้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,12:03   อ่าน 72 ครั้ง