ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดยท่านกำนันตำบลนาหัวบ่อ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.นาหัวบ่อและผู้นำชุมชน มาร่วมพัฒนาบริเวณโรงเรียน ฉีดพ่นสารเคมีค่าเชื้อโรคไวรัโคโรน่า 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอากาสนี้
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,11:49   อ่าน 76 ครั้ง